Monday, October 02, 2006

Multo, Pangitain at Panaginip

Sa aking programa nitong Sabado, nais kong sagutin sa aking pitak ngayon ang katanungan ng ating mga kababayan tungkol sa mga kababalaghang kanilang nararanasan.

Mula sa mga karanasan nila gising man o tulog hanggang sa mga tanong na patuloy na naghahanap ng kasagutan tungkol sa hiwaga ng ating buhay sa mundong ito.

VRS ng Pangasinan: Totoo po ba na may mga multo eh sa akin imahinasyon lang po.
RS: Marami tayong pagkakamali tungkol sa mga multo. Nais ko lang linawin na ang totoong multo ay yung mga kaluluwa ng mga sumakabilang buhay na tao sa mundong ating ginagalawan. Ngunit karaniwan nating napagkakamalan na multo maging ang mga engkanto tulad ng mga kapre, tikbalang, engkantada, at duwende. Ngayon kung totoong may multo, yan ay depende sa iyong pang-unawa kahit na sabihin kong totoo sila kung para sa iyo ay hindi ayaw kong makipagtalo dito. Ngayon sa sinasabi mong imahinasyon lamang sila, tama ka rin dahil karaniwan natin silang nakikita sa ating imahinasyon dahil sa mata ng ating isipan o kilala sa wikang Ingles na “mind’s eye.”

Nancy Cruz ng San Jose Del Monte, Bulacan: Ang multo ba ay nabanggit sa Bibliya?
RS: Multo. Ghost sa wikang Ingles. Karaniwang binabanggit ngayon sa mga makabagong pagsasalin ng Bibliya ay ang katagang spirit at hindi ghost tulad na lamang ng Holy Spirit, ngunit marami naman ang nakakaalam na ang mga naunang lumabas na pagsasalin ng Bibliya ay gumagamit ng katagang Holy Ghost tulad ng klasikang King James Version ng Bibliya. Ngunit hindi naman nangangahulugan na ang mga manunulat ng King James ay hindi na gumagamit ng katagang spirit sa kanilang pagsasalin, ngunit pinipili lamang nila sa mga salitang “spirit” at “ghost” alinsunod sa kanilang diskresyon. Sa pagsasalin ng bibliya sa tagalog ay wala ka talagang mababasa o makikitang direktang pagsasalin ng katagang ghost sa multo kundi ang karaniwang ginagamit ay ang espiritu.

BR Dan: Anong ibig sabihin ng vision na may isang tao na nagdasal na may puting kalapati na nakapatong sa kanyang dalawang kamay.
RS: Kung ito ay isang vision o pangitain ay hindi ko masasabi kong ano ang nais na ipahiwatig nito. Marahil nais na ipahiwatig nito ang iyong espiritwal na ng katangian. Maaaring kailangan mong magdasal para sa kapayapaan dahil sa ang mga kalapati ay simbolo ng kapayapaan. Mainam na ang mismong ang nakakita nito ang tanungin dahil iyak na mararamdaman niya kung ano ang nais na ipahiwatig ng kanyang pangitain o vision. Kung palagi kang nakakakita ng ganitong mga vision ang ibig sabihin ay hindi mo pa nakikita o nauunawaan ang tunay na kahulugan ng lahat.


Sergio Pesalver Jr.: Totoo ba talaga ang “spirit of the glass.”
RS: Ang spirit of the glass ay maituturing kong isang ritwal ng pakikipag-ugnayan sa mga espiritu lalu na ng mga kaluluwa ng mga sumakabilang buhay kung kaya’t hindi dapat na gawing laro. Ito ay nakapaloob sa katagang séance – halaw sa katagang Prances na ang ibig sabihin ay seat o paupo at session o sesyon. Ang spirit of the glass ay walang kaibhan sa sesyon ng paggamit ng Ouija board, at spirit of the coin, dahil lahat ng ito ay mga paraan ng pagtatangkang makipag-ugnayan sa mga patay. Maaari lamang itong gawin ng mga taong may angking kaalaman sa pakikipag-ugnayan sa mga nasa kabilang buhay. Dahil kung hindi ay maaaring mag-resulta ito sa pagsanib ng masamang espiritu sa mga taong gumawa nito.

Di nagpakilalang texter: Ano po kaya ang ibig sabihin ng nangyayari sa mga naiisip ko kasi bigla na lamang pumapasok sa isip ko na mangyayari ang ganito tapos pagdating ng ilang araw o buwan ay nangyayari nga.
RS: Ito ay tinatawag na precognition, ang abilidad ng isang tao na makita ng mas maaga o advance ang anumang mangyayari o magaganap sa hinaharap, masama man ito o mabuti, kalamidad man ito o hindi. Ang suhestyun ko lamang sa mga taong nakakaranas nito maging mga panaginip na may kaugnayan sa mga kaganapan ay isulat ang detalye ng inyong mga nakita o pangitain. Kung paano kayo makatutulong, maaaring bigyan ng babala ang sinumang mga tao na ang akala ninyo kasama sa inyong nakita.

Marvs ng Tandang Sora, Quezon City: Ano po ba ang ibig sabihin sa panaginip na merong apat na patay.
RS: Hindi malinaw kung paano mo nakita ang mga patay., ngunit kung iyon ay kinapapalooban mo tulad ng ikaw ay nasa loob ng kabaong o pinaglalamayan ay simbolo lamang ito ng isang pahiwatig na dapat na mamatay ang isang masamang katangian mo o di man kaya ay tuluyang nang kalimutan ang isang bagay na may matinding koneksiyon sa iyong katauhan. May iba namang interpretasyon na ang patay ay simbolo daw ng pera na posibleng dumating sa iyong buhay ngunit para sa akin ang isang panaginip ay depende pa rin sa bawat sitwasyon na ginagalawan ng isang tao. Lagi natin tandaan na walang direktang interpretasyon ang panaginip maliban lamang kung ito ay isang mensahe ng maaaring maganap sa hinaharap dahil sa karaniwan itong simbolo ng mensahe na nais iparating sayo.

Rizalio Sanchez: Totoo ba talagang may mga anghel.
RS: Kung ang tanong mo ay totoo o hindi ang mga anghel, yan ay sasagutin ko na halimbawa may magpakita sayong anghel, kaya mo ba siyang tanggapin sa iyong buhay? Ang anghel sa ating nakagisnan ay mga mensahero ng Diyos para iparating ang anumang pahayag mula sa Poong Lumikha ng Langit at Lupa. May mga kilala akong clairvoyany na nagsabing nakita nilang may anghel.

Ilan lamang yan sa mga katanungan ng ating mga kababayan na lumahok sa ating lingguhang programang Misteryo sa DZRH tuwing Sabado alas-5:30 hanggang 6 ng gabi. Sa inyong mga katanungan mangyaring pakilagay lamang ang inyong pangalan at lugar at maaari kayong mag-text sa 09206316528, mag-email sa misteryolohika@gmail.com at bisitahin ang aking simpleng website http://misteryolohika.tripod.com .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home